Ditib Lennestadt

Wo Begegnung stattfindet

Duyurular

 • 20.08.2022 - Kina Gecesi (54 Gün Sonra)
  Benan Yasar
 • 27.08.2022 - Dügün (61 Gün Sonra)
  Benan Yasar
 • 09.09.2022 - Kina Gecesi (74 Gün Sonra)
  Cengizhan Bolatli
 • 17.09.2022 - Dügün (82 Gün Sonra)
  Cengizhan Bolatli
 • 09.10.2022 - Kina (104 Gün Sonra)
  Eda Kara
 • 15.10.2022 - Sünnet Dügünü (110 Gün Sonra)
  Ali ve İsmail Başer ailesi
 • 22.10.2022 - Dügün (117 Gün Sonra)
  Eda Kara
 • 23.09.2023 - Kina (453 Gün Sonra)
  Melda Gürbüz
 • 30.09.2023 - Dügün (460 Gün Sonra)
  Melda Gürbüz
Tüm Duyuruları Göster

 

Hakkımızda?

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi olarak, Almanya´da insanlarımıza hizmet veren 896 derneği bir çatı altında temsil etmekteyiz. Organizasyon olarak misyonumuz, müslümanlara ibadet edebileceği yer ve imkanları hazırlamak, uyum ile ilgili proje ve aktiviteler sunmak, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak, herkese aynı mesafede yaklaşarak, semavi dinlerin diğer temsilcilerine karşı açık ve dostane ilişkilerini her alanda devam ettirmektir.

Neler yapıyoruz?

DİTİB, temsil ettiği kitle itibariyle, çoğunluğu Türkler olmak üzere, her milliyetten ve her yaştan insana dini, sosyal ve eğitim alanlarında hizmet sunmaktadır. Çalışmalarımız gençlere, yaşlılara, hanımlara ve uyum ihtiyacı olan tüm göçmenlere yöneliktir. Kapımız sadece Türk veya müslüman kardeşlerimize değil, bizlden hizmet almak isteyen herkese açıktır.

Kuruluş ve Teşkilat Yapısı :

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelindeki kendisine bağlı derneklerin bu tür faaliyetlerini koordine etmek amacıyle, 05.07.1984 tarihinde 230 dernekle kuruluşu gerçekleşen ve bu gün 896 bağlı derneğe ulaşan, Alman dernekler yasalarına göre kuruluşunu tamamlamış, yapılan kamuoyu yoklamaları ve istatistiklerine göre, Almanya’daki müslümanların %70’nin teveccühünü kazanmış alanındaki en büyük sivil toplum örgütüdür.

Bağlı derneklerimiz, aynı zamanda hukuki ve mali bağımsızlığa haiz tescilli tüzel kişilerdir. Teşkilatımız, DİTİB’in tüzüğünü, ortak amaçlarını ve genel prensiplerini kabul eden bağlı derneklerimizin üst kuruluşudur.

DİTİB‘in Organları:

DİTİB’in organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Kasa Deneticilerinden oluşmaktadır.

Genel Kurul :

Genel Kurul her iki yılda bir toplanır ve teşkilatın en yüksek karar organıdır.

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süreyle seçilir ve 7 kişiden oluşur.

Üyeleri: Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sekreter Yardımcısı, Muhasip, Muhasip Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi.

Danışma Kurulu, DİTİB’in en yüksek istişare ve denetim organıdır. 5 din adamından oluşur.

Denetleme Kurulu :

Genel Kurul tarafından her iki yılda bir seçilir ve iki kişiden oluşur.

DİTİB’in İlke ve Prensipleri

Birliğin hizmet ve faaliyetlerinde özenle riayet ettiği temel prensipleri şunlardır:
 1. Birlik; Almanya’nın hür demokratik düzenine bağlıdır. Anayasa ve bütün yasalara titizlikle riàyet eder. Bütün faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütür.
 2. Birlik; partilerüstü bir kuruluştur. Bütün siyasî partilere eşit uzaklıktadır ve kesinlikle politik faaliyetlerde bulunmaz. Herhangi bir siyasi partiye angaje olmaz.
 3. Birliğin Dernekler Yasasına göre çalışma alanı, görev ve sorumlulukları, ilgili makamlarca tescil edilen tüzüğünde açıkça ifade edilmiştir.
 4. Birlik; çalışmalarında diğer din mensuplarına karşı İslâmiyet'in de temel ilkelerinden olan sevgi, saygı, hoşgörü, tolerans ve dayanışma prensiplerine uygun olarak davranır. Her türlü şiddeti ve şiddete çağrıyı kesinlikle reddeder.
 5. Birlik; çalışmalarında üyelerine eşit muamelede bulunur. Hem üyelerine, hem de dışarıya karşı şeffaftır.
 6. Birlik; sadece ve doğrudan doğruya toplum yararına dinî, hayrî, kültürel ve sportif gayeler güder.
 7. Birlik; Tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini fahrî olarak yürütür,
 8. Amaç ve Hedefler:

  Diyanet İşleri Türk İslam Birliği`nin başlıklar halinde amaç ve gayeleri şunlardır:
  • Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat icra etmek,
  • Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,
  • Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,
  • Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,
  • Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak,
  • Almanya genelinde bağlı cemiyetlerimizin dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini koordine etmek,
  • Bağlı cemiyetlerimizin uyum ile ilgili faaliyetlerini organize etmek,
  • Göçmen durumunda olan ve lisan eksikliği bulunanların lisan öğrenmelerini desteklemek,
  • Almanya genelinde müslümanların ibadet edebilmeleri için cami ve ibadethaneler temin etmek,
  • Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek,
  • Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,
  • Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,
  • Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,
  • Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,
  • Bağlı derneklerimizin hizmet içi eğitimini sağlamak,
  • Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek,
  • Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek,
  • Telefon ile dini sorulara cevap vermek,
  • Dini konularda bilirkişi sıfatıyle fetva vermek,

   

  Daha Ayrıntılı bilgi için www.ditib.de tıklayınız